Tue 01/05/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Trumbull, InSports 7:00p 8:00p  >BOYS> U10 Boys Red Practice    JC 
7:00p 8:00p  >BOYS> U11 Boys Practice    JC 
7:00p 8:00p  >BOYS> U13 Boys Practice    KG 
7:00p 8:00p  >BOYS> U14 Boys Practice    MM 
 Thu 01/07/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Trumbull, InSports Center 7:00p 8:00p  >BOYS> U17 Boys Practice  Wear black uniform kit  FC 
 Fri 01/08/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Trumbull, InSports 6:00p 7:00p  >BOYS> U10 Boys Red Practice  Futsal Courts (Wood) NO CLEATS!  JC 
6:00p 7:00p  >BOYS> U11 Boys Practice  Futsal Courts (Wood) NO CLEATS!  JC 
 Sat 01/09/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Fairfield, The Field House 10:00a 10:50a  > Juniors Fairfield> Juniors - 10 am Practice    JC 
11:00a 12:00p  > Juniors Fairfield> Supplemental Training 11 am Practice    JC